ubezpieczenie przed slubem
Przed ślubem

Ubezpieczenie na życie z UFK – wady i zalety

Polisa na życie z UFK to nic innego jak ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jak to działa i czy warto inwestować w hybrydę oszczędzania i ubezpieczania się? Odpowiedź w artykule poniżej.

Ubezpieczenie z UFK – z czym to się je

Ciekawą formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), które polega na połączeniu ochrony ubezpieczeniowej z funduszem inwestycyjnym. Rodzaj świadczeń ochronnych zależy od danego ubezpieczenia, natomiast fundusz kapitałowy działa zazwyczaj podobnie – określona w umowie część środków z ubezpieczenia zostaje zainwestowana na rachunku osoby ubezpieczającej się. Ten rodzaj polisy ma nie jeden, a dwa cele:

  • zabezpieczenie finansowe ubezpieczającego na wypadek zdarzenia określonego w umowie (śmierć, uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy),
  • pomnożenie oszczędności poprzez zainwestowanie części środków z ubezpieczenia na przykład w akcje i obligacje.

Ten rodzaj ubezpieczenia na życie pod względem wypłaty świadczeń działa podobnie do reszty polis dostępnych na rynku – w zależności od warunków umowy świadczenia może otrzymać współmałżonek lub dzieci ubezpieczonego po jego śmierci, jak również on sam w wyniku śmierci członków rodziny. Jeśli chodzi o fundusz kapitałowy – zarówno zysk, jak i strata środków są równie prawdopodobne – nie da się tego oszacować ani przewidzieć ze względu na gwałtownie zmieniający się rynek giełdowy.

Ubezpieczenie z UFK a polisolokata i lokata

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym znacząco różni się od polisolokaty czy lokaty – obie opcje oszczędzania są krótkoterminowe, niosą ze sobą mniejsze ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy i można od nich odstąpić w dowolnych momencie bez przykrych konsekwencji. Z polisą na życie z UKF jest odwrotnie – nie tylko wiąże się ze sporym inwestycyjnym ryzykiem, ale wymagana jest także zapłata podatku z tytułu dochodów kapitałowych. Ponadto przedwczesne odstąpienie od umowy wiąże się z tak zwaną opłatą likwidacyjną, która może skutkować utratą większości lub całości zgromadzonej kwoty.

Warto czy nie warto?

Choć ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym to rozwiązanie wiążące się z większym ryzykiem niż standardowe polisy, nie da się ukryć, że rozwiązanie to ma mocne zalety:

  • wysokość składki ustalana jest indywidualnie przez osobę ubezpieczającą się,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest część świadczeń i funduszu kapitałowego,
  • wraz z ubezpieczeniem pojawia się możliwość pomnażania zysków.

Co więcej, możliwe jest wybranie stopnia ryzyka inwestycyjnego. Polisy z ubezpieczonym funduszem kapitałowym dzielą się na trzy grupy:

  • bezpieczne,
  • stabilnego wzrostu,
  • akcje agresywne.

Pierwszy, bezpieczny typ funduszu wiąże się z najmniejszym ryzykiem, a środki inwestowane są głównie w obligacje Skarbu Państwa. Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym stabilnego wzrostu wiążą się z nieco większym ryzykiem utraty środków, które lokowane są głównie w papierach wartościowych. Ostatni typ funduszu to akcje agresywne, które wiążą się z największym ryzykiem strat, jak również z najszybszą możliwością zarobku. To właśnie ten fundusz opiera się na inwestowaniu pieniędzy w akcje.

Czy warto łączyć ubezpieczenie z pomnażaniem oszczędności? Z pewnością jest to sposób nie tylko na zabezpieczenie na wypadek śmierci lub – jeśli określa to umowa – innych okoliczności zdrowotnych, jak również na pomnażanie oszczędności i powiększanie własnego kapitału. Co więcej, możliwości pomnażania pieniędzy są niejako zależne od nas samych, ponieważ to ubezpieczający się określa wysokość płaconych składek. Warto jednak zaznaczyć, że polisy z funduszem kapitałowym często miewają restrykcyjne zasady wypłaty świadczeń, dlatego przed ich zakupem należy dokładnie sprawdzić, co oferuje dany rodzaj ubezpieczenia z UFK. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo zarobienia dodatkowych pieniędzy i uniknięcia utraty dodatkowych, zainwestowanych środków. Jeśli nie jesteśmy gotowi na połączenie pomnażania i zabezpieczana funduszy, możemy zdecydować się na ubezpieczenie na życie bez konieczności inwestowania w akcje, papiery wartościowe czy obligacje.

You may also like...

Dodaj komentarz